Cromme Lijn te Delft

Combinatie Crommelijn

Aannemerscombinatie CFE, TBI, Dura Vermeer bouwt in opdracht van Prorail een 2300 m1 lange spoortunnel dwars door het historische centrum van Delft.

http://www.spoorzonedelft.nl

De spoortunnel gaat dwars door Delft en loopt langs enkele monumentale of op staal gebouwde panden. Dit stelt hoge eisen aan de bouwmethode en het vakmanschap, waarmee deze wordt uitgevoerd. Voor het grootste gedeelte van de bouw van de spoortunnel wordt gebruikt gemaakt van de ‘wanden-dakmethode’ in combinatie met diepwanden. Dit is een trillings-en geluidsarme bouwmethode. Bovendien is er relatief weinig ruimte nodig en is de bouwput vrij snel weer dicht.

Sommige plekken van het tunneltracé lenen zich niet voor het aanleggen van diepwanden, zoals bij de tunnelmonden. En door open water bijvoorbeeld, zoals bij het Bolwerk. Op die plekken wordt de damwandtechniek gebruikt. Ook het zuidgedeelte van de tunnel, tussen de Prinses Irenetunnel en de tunnelmond bij Prysmian, wordt gebouwd met damwanden.

Om de interne voorzieningen (vloerplaten en zijwanden) te kunnen plaatsen zal gebruik worden gemaakt van de C-Haak in combinatie met 2 typen Evenaars. Bij de Damwanden zal nog gebruik worden gemaakt van een machine met een geknikte evenaar.

Meer projecten