Engineering

Engineering

Het ingenieursbureau is er voor u, om met u een basisgedachte te vormen, die geheel zelfstandig wordt vertaald in een ontwerp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste reken- en teken software.  

Ons specialisme houdt in: vooronderzoeken, ideevorming, ontwerpen, berekenen, construeren en tekenen. In ons metaalverwerkingsbedrijf realiseren, testen en keuren we het uiteindelijke product. Waarna we het product bij u in bedrijf stellen.   

Onze expertise is het bedenken en creëren van hijs technische oplossingen, dit heeft ervoor gezorgd dat Bomecon o.a. een railsysteem heeft bedacht en ontwikkeld voor hoogbouw waarbij de torenkraan niet beschikbaar is voor het plaatsen van de gevelelementen.

Wij bedenken en lossen op.
Engineering