Voormalig Ministerie van Justistie en Binnelandse Zaken

Bouwcombinatie JuBi

Voor het monteren van gevelelementen aan de gevels van JUBI is door JUBI bouw in samenwerking met DOKA en Bomecon een gevelklimsteiger ontwikkeld. Het hijs en lierwerk is door Bomecon ontwikkeld, gebouwd en beheert. Er zijn hijslieren, montagelieren en hoekcarrousels ontwikkeld en gebruikt die bij gebruik voor een optimale montagenorm heeft geleid. Door het grote gebruiksgemak bij het monteren heeft dit geleid tot een zeer efficiente montage. 16 elementen per dag per toren waren geen uitzondering. Het klimmen en fixeren van de hijsconstructies zijn zeer eenvoudig uitvoerbaar en konden met het klimmen van de steigers meegenomen worden.

In het engineeringstraject van het gevelklimsteiger heeft Bomecon als volledig partner deelgenomen. Specifieke kennis werd door Bomecon ingebracht en afgestemd met Doka en jubi. Geheel heeft geleid tot een zeer efficient montagesysteem.

Meer testimonials