Ministerie van VROM - Den Haag

Bouwcombinatie Rijnstraat 8

Het gebouw van het opgeheven Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt momenteel verbouw tot een luxueus appartementen complex met extreme veiligheids waarborging.

 

Om dit alle te realiseren wordt er hard gewerkt binnen de mogelijkheden die er zijn. De werkruimte om het gebouw is zo krap dat er naar alternatieve gezocht is om alle hijs- en elementenplaatsings activiteiten mogelijk te maken.

Bomecon heeft hierin een railsysteem uitgedacht en gebouwd om per etage stapsgewijs te kunnen plaatsen. Het mooie aan dit systeem is dat er gewerkt wordt met verrijdbare takelunits die aangedreven worden door accu's. Gedurende de dag wordt ermee gewerkt en gedurende de nacht laden de accu's weer op. Momenteel worden de gevelelementen met dit systeem geplaatst. 

 

Meer projecten