De Nieuwe Rechtbank te Amsterdam

Bouwcombinatie Nach

Aan de Parnassusweg verrijst de Nieuwe Rechtbank. De rechtbank wil zichtbaar, herkenbaar, gezagwekkend en functioneel zijn. Op die manier denkt ze het vertrouwen in de rechtspraak en in de rechtsorde het beste te dienen. Het is een voornaam gebouw en tegelijkertijd opvallend transparant en toegankelijk.

Vanaf 1999 werd gesproken over de (her)huisvesting van de rechtbank Amsterdam. Het bestaande complex voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en renovatie was geen optie. In 2010 viel het besluit om een nieuwe rechtbank te bouwen, op dezelfde locatie in Zuidas. Om te voorkomen dat de rechtsgang hinder zou ondervinden tijdens de nieuwbouw, werd eind 2016 de tijdelijke rechtbank in gebruik genomen. Samen met het monumentale oude deel wordt hier de komende jaren recht gesproken. De tijdelijke rechtbank is zo ontworpen dat ze even gemakkelijk te monteren, te demonteren als te remonteren is.

Om de afwerking op de vertikale kolommen te realiseren is een vacuumoplossing in combinatie met de I-Boom uitgedacht en geëngineerd. aangezien er om al aangebracht evoorzieningen heen dient te worden gewerkt is er een I-Boom met een rechterarm met vacuumnap en unit en een I-Boom met een linkerarm met vacuumnap en unit zo kan er met beide machines tegelijk op de meest ideale manier om de voorzieningen heen te werken en word de kolomschil geplaatst.

Meer projecten