Project Bellefleur in Ede

C. Van Dillen

Bouwbedrijf Van Dillen uit Culemborg voorziet samen met haar timmerfabriek Culemborg in Ede twee galerijflats van corporatie Woonstede van nieuwe gevelelementen. De bestaande asbesthoudende gevelvullende kozijnen worden in z’n geheel verwijderd

http://www.cvandillen.nl/nieuws/gevelelement-met-asbest-in-een-keer-vervangen/?query=s%3Dbellefleur

Voor het verwijderen van de asbesthoudende gevelelementen wordt gebruik gemaakt van de Cocon-methode.

Het gevelelement wordt aan de binnenkant vrijgemaakt van obstakels en met folie afgeschermd van de rest van de woning. Daarna wordt de I-Boom 3000 met voorop een radiografisch bestuurbaar frame met vacuümnappen op de beglazing geplaatst die het element in z’n geheel en in één keer wegneemt.” Het is de eerste keer dat Van Dillen op deze manier gevelelementen vervangt.

Dit frame op de I-Boom 3000 maakt deel uit van een systeem dat Bomecon ontwikkelde en met Van Dillen voor de renovatie geschikt maakte. Het is een soort balanshanger die met een driesprong aan een kraan hangt. Alle benodigdheden als de vacuümmachine en de besturing zijn op de I-Boom 3000 gebouwd. Er zit ook een actuator op die het vacuümframe beweegt. Bomecon maakte hiervoor twee exemplaren van het vacuümsysteem.

Artikel Cobouw 25 september 2015 - Jean Quist

Bouwbedrijf Van Dillen uit Culemborg voorziet samen met haar timmerfabriek Culemborg in Ede twee galerijflats van corporatie Woonstede van nieuwe gevelelementen. De bestaande asbesthoudende gevelvullende kozijnen worden in z’n geheel verwijderd.

De flatgebouwen Bellefleur en Bellevue stammen uit de jaren zestig. Bij elkaar gaat het om 216 woningen. Van Dillen heeft momenteel ongeveer de helft daarvan onder handen genomen. De opdracht voorziet verder in het plaatsen van rookmelders en in het brandveilig maken van de meterkast. Eerder is uit de meterkasten asbest verwijderd en zijn asbesthoudende standleidingen vervangen.

Van Dillen haalt de bestaande gevelelementen weg met de Cocon-methode. De aannemer ontwikkelde deze met Methorst Milieu Aannemingsbedrijf. Beide bedrijven demonstreerden deze manier van asbestsanering vorig jaar voor het eerst in 192 woningen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De naam Cocon verwijst onder andere naar een speciale mobiele unit met uiteenlopende apparatuur om asbest op te sporen en te verwijderen en naar de bouwkundig geïntegreerde saneringsmethode.

In Ede gebruiken we de Cocon-methode voor de verwijdering van asbesthoudende gevelelementen, zegt projectleider Nico van Vuurde van Van Dillen. “Het gevelelement wordt daarvoor aan de binnenkant vrijgemaakt van obstakels en met folie afgeschermd van de rest van de woning. Daarna wordt een vacuümklem op de beglazing geplaatst die het element in z’n geheel en in één keer wegneemt.” Het is de eerste keer dat Van Dillen op deze manier gevelelementen vervangt.

De klem maakt deel uit van een systeem dat Bomecon uit Nijkerk ontwikkelde en met Van Dillen voor de renovatie geschikt maakte. Het is een soort balanshanger die met een driesprong aan een kraan hangt. Alle benodigdheden als de vacuümmachine en de besturing zijn op de hanger gebouwd. Er zit ook een hydraulische pomp op die via een cilinder de vacuümklem beweegt. Bemecon maakte tot nog toe twee exemplaren van het vacuümsysteem.

De kraan steekt de klem over het balkonhek, zodat de klem grip krijgt op het gevelelement en die over het hek kan tillen. Op dezelfde manier worden de nieuwe gevelelementen op hun plek gezet. In Ede werkt Van Dillen aan beide zijden van de flatgebouwen. Aan de voorkant met een rupskraan en aan de achterkant met een Spieringskraan. De kraan is essentieel en de ruimte ervoor bepaalt of de methode kan worden toegepast.

De asbesthoudende elementen gaan in een container van onderaannemer Methorst die de elementen verder verwerkt. Alle elementen worden zodanig ingepakt dat niemand onder normale omstandigheden in aanraking komt met het asbest; niet in de laatste plaats omdat het hechtgebonden is. Voor noodgevallen staat een decontaminatiecabine gereed.

500 kilo

De nieuwe gevelelementen komen uit Van Dillens eigen timmerfabriek. De kozijnen komen volgens concept 3 afgelakt en beglaasd op de locatie. Elk van deze elementen weegt een kleine 500 kilo. Met de vervanging is een dag gemoeid. Elke dag vervangt de aannemer de voor- en achtergevel van vier woningen.

De bewoners kunnen tijdens het werk in huis blijven. De aannemer hoeft nauwelijks iets in de woningen te doen; alleen alles wat aan de elementen is bevestigd zoals radiatoren moet worden losgemaakt.

Meer succesverhalen